„Низината” от Васил Попов – подземни богатства и човешки ресурси.


Ангелова-Анастасова, Мая (2012) „Низината” от Васил Попов – подземни богатства и човешки ресурси. Пространствата на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светозар Игов. Т. 1. София: Институт за литература; Изд. Боян Пенев, 2012, с. 547 – 560, ISBN 978-954-8712-77-4, COBISS, BG-ID: 1252405476


 Наблюдения върху жанровата структура на романа "Низината" на В. Попов
  Статия
 митологична проза, магически реализъм, социалистически реализъм, проивоздствен роман


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  7876
 Мая Ангелова-Анастасова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/