„Девойките от завода” на Кръстьо Белев и „Тютюн” на Димитър Димов: За две литературни премиери на сцената на епическото от 1951 година.


Ангелова-Анастасова, Мая (2012) „Девойките от завода” на Кръстьо Белев и „Тютюн” на Димитър Димов: За две литературни премиери на сцената на епическото от 1951 година. В: НРБ – литературата: История, понятия, подходи. София: Изд. Кралица Маб, 2012, с. 233 – 265, ISBN 978-954-533-121-3, ISBN 9778-954-8773-10-2


 Статията прави подробна съпоставка на идеологическата норма и нейния контрапункт в началото на 50-те г. на ХХ век.
  Студия
 соцреалистическа норма, ритуална фабула, институционална рамка


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  7875
 Мая Ангелова-Анастасова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/