Ранните служби за св.Иван Рилски като исторически извори.


Анчев-Калоянов, Анчо (2016) Ранните служби за св.Иван Рилски като исторически извори. In honorem 3. Quadrivium Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Веселин Панайотов. Шумен, с.305-318


 статия
  Статия
 
 Издадено
  7726
 Анчо Анчев-Калоянов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/