Осмогласната система на византийската музика в изворовите теоретични текстове. Тетрафонията.


Мечкова, Клара (2009) Осмогласната система на византийската музика в изворовите теоретични текстове. Тетрафонията. В. Търново: АБАГАР, 2009, 230 с. ISBN 978-954-427-850-2 COBISS.BG-ID 1231216868


 Монографията засяга византийската музикална система в частта й произтичаща от тетрафонията.
  Монография
 фони, тетрафония, месос, наос, диплазмос


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  7385
 Клара Мечкова

13. Бояджиева, Весела. Древноруската православна партитура като изображение на обратната перспектива. София: НМА Проф. Панчо Владигеров, 2018, 165 с. ISBN 978-954-92438-4-0. Страници 58, 59.

12. Крачева, Лилия. Музикална творба и изпълнителска практика: музикалнокултурни модели. София: Марс 09 ЕООД, 2017. ISBN 978-954-2925-40-8. Страници: 36, 40, 43.

10. Булева, Марияна. Музикалната тектоника като хронотоп и повторение – теоретичен модел с приложимост в музикалната педагогика”. Дисертация, защитена през 2016. Страници 206, 207, 208 и 210.

11. Найденова, Боряна. Християнската монодия – сравнителен морфологичен анализ (по материали от солемски и източноправославни нотни издания от ХІХ и ХХв.)”. Дисертация, защитена през 2016 г. Страници 6, 8, 9, 46, 48, 85, 86, 87, 94, 104, 113, 182, 225.

7. Борисов, Ивайло. Влиянието на исихазма върху византийското църковно пеене, http://dveri.bg/9h8f9

8. Борисов, Ивайло. Динамиката в източно-църковната музика, http://dveri.bg/94wuq

9. Борисов, Ивайло. Основни характеристики на източно-църковната музика, http://dveri.bg/94hdx

6. Куюмджиева, Светлана. „И даде земята им за наследие...” Псалм 135:21А, Стара българска музика ІІ. София: Марс 09 ЕООД, 2014, 335 с. ISBN 978-954-2925-23-1. Страници 135, 141.

5. Атанасов, Асен. За музикалната терминология на византино-славянската общност. Начални наблюдения. - Българско музикознание, 3-4, 2013. ISSN 0204-823X. Страници 41, 43.

4. Куюмджиева, Светлана. Стара българска музика (Избрани лекции). София: Марс 09 ЕООД, 2011, 215 с. ISBN 978-954-2925-03-3. Страница 88.

3. Капетаниу, Мария. Хрисантовата реформа в България и Гърция. Възгледи за църковната музика. Дисертация, защитена пред СНС по "Музикознание и музикално изкуство" 2010. Страница 269.

1. Булева, Марияна. Идеята за хармония (върху старогръцки, византийски и латински текстове). Пловдив: Астарта, 2009, с. 781. ISBN 978-954-350-078-9. Страници 497, 498, 499, 500, 510, 515, 516, 532.

2. Куюмджиева, Светлана. В търсене на ранните осмогласници. - Българско музикознание, 2, 2009. ISSN 0204-823X. Страница 28.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/