“Животописание” от Васил Друмев и диалогът в културата.


Налбантова, Елена (1991) “Животописание” от Васил Друмев и диалогът в културата. Българистични и славистични изследвания. В. Търново, 1991. COBISS.BG-ID 1024827876


 Наблюдения над мястото на статията “Животописание” от Васил Друмев във възрожденската култура
  Статия
 “Животописание,”Васил Друмев


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7347
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/