За жанровата парадигма на възрожденската проза.


Налбантова, Елена (1991) За жанровата парадигма на възрожденската проза. Жанр и възприемател през Възраждането. В. Търново, 1991.


 За жанровата парадигма на възрожденската проза.
  Статия
 жанрова парадигма, възрожденска проза.


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7346
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/