Сезонност на ражданията и заболяванията при телета


Аркадиев, Димитър (1991) Сезонност на ражданията и заболяванията при телета Юбилейна науч. сесия "60 години РНИВМИ - Ст.Загора", Октомври 1991, Ст.Загора


 Сезонност на ражданията и заболяванията при телета
  Доклад
 сезонност, раждания, заболявания, телета


Социални, стопански и правни науки
Аграрни науки Животновъдство
Аграрни науки Ветеринарна медицина

Social sciences, economic sciences and law
Agrarian sciences and veterinary medicine Animal Breeding
Agrarian sciences and veterinary medicine Veterinary Medicine

 Непубликувано
  733
 Димитър Аркадиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/