Бурнева, Николина. Между възприятието и словесната образност. За някои основания на визуалната реторика.


Бурнева, Николина (2014) Бурнева, Николина. Между възприятието и словесната образност. За някои основания на визуалната реторика. сп. Проглас, (ХХIII) 2/2014, 5-21. ISSN - 0861-7902 COBISS.BG-ID - 1119668196


 Платоновата "Притча за пещерата" днес провокира визуализации в различни медии - комикси, филми и пр. Показани са редица смислови редукции, цената на формално и технологично новаторство.
  Статия
 Платон, Пещерата, комикси, филми, философия, визуализация
 Издадено
  7290
 Николина Бурнева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/