Burneva, Nikolina. Triangulationszeichen der Erinnerung.


Бурнева, Николина (2013) Burneva, Nikolina. Triangulationszeichen der Erinnerung. Konstantin Iliev: Die Niederlage. IG Elias Canetti & Жанет 45, Sofia, 2013, 5-13. ISBN - 978-954-2992-07-3 ; COBISS.BG-ID - 1259500004


 Анализ на повествователната структура на романа "Поражението" от Константин Илиев
  Част от книга / Глава от книга
 повествователни техники, Константин Илиев, Поражението
 Издадено
  7289
 Николина Бурнева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/