Класически модерни. Перипетии в немскоезичната литература.


Бурнева, Николина (2013) Класически модерни. Перипетии в немскоезичната литература. В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2013. ISBN - 978-954-524-898-6 ; COBISS.BG-ID - 1260314340


 Студии върху класическата немска литература и модерността, съвременно германско кино.
  Монография
 Немско просвещение и класика, романтизъм, съвременно кино
 Издадено
  7288
 Николина Бурнева

1. Рецензия: Иванова, Ралица. За естетическите стратегии в немската литература. // Проглас, кн. 2, 2013 (год. ХХIІ), с. 210-214. ISSN 2367-8585

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/