Бурнева, Николина. Любомир Огнянов-Ризор и „РЛФ“.


Бурнева, Николина (2013) Бурнева, Николина. Любомир Огнянов-Ризор и „РЛФ“. Хоризонти на филологическото знание. Юбилеен сборник по повод 100-годишнината от рождението на проф. Любомир Огнянов-Ризор. // Университетско издателство "Св Климент Охридски", 2013, 25-36. ISBN - 978-954-07-3499-6 COBISS.BG-ID - 1257463524


 преглед и коментар на журналистическите прояви на проф. Любомир Огнянов като сътрудник на "Работнически литературен фронт"
  Статия
 Огнянов-Ризор, РеЛеФ, журналистика, антифашист
 Издадено
  7286
 Николина Бурнева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/