За мъжете, мъжката чест и социалните повели на дискурса през деветнайсти век. // Проглас, (ХVІ) 2/2012, 166-169.


Бурнева, Николина (2012) За мъжете, мъжката чест и социалните повели на дискурса през деветнайсти век. // Проглас, (ХVІ) 2/2012, 166-169. сп. „Проглас”, год. ХVІ, кн. 2/2012, с. 166-169.


 Представяне и положителна оценка на: Maja Razbojnikova-Frateva, „Jeder ist seines Unglücks Schmied.“ Männer und Männlichkeiten in Werken Theodor Fontanes. Berlin: Frank & Timme, 2012
  Рецензия
 мъжки идентичности, джендър теории, немска културна история
 Издадено
  7285
 Николина Бурнева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/