За изобразителното изкуство в литературата.


Бурнева, Николина (2012) За изобразителното изкуство в литературата. Проглас, ХXІ, 1/2012, 198-204.


 Критичен коментар на предимства и пропуски на: Konstanze Fliedl, Marina Rauchenbacher, Joanna Wolf (Hrsg.) Handbuch der Kunstzitate. Malerei, Skulptur, Fotografie in der deutschsprachigen Literatur der Moderne. Berlin/Boston: de Gruyter, 2012.
  Рецензия
 живопис, скулптура, фотография, литература на Немска модерност
 Издадено
  7284
 Николина Бурнева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/