Учебни модули по журналистика за чужденци с майчин език немски. // www.idial4p-center.org/bg/ (Düsseldorf: IKK, 2011)


Бурнева, Николина (2011) Учебни модули по журналистика за чужденци с майчин език немски. // www.idial4p-center.org/bg/ (Düsseldorf: IKK, 2011) www.idial4p-center.org/bg/


 2 модула по 5 лекции: за средно напреднали студенти по журналистика и вече практикуващи журналисти - ниво В1/В2
  Учебник / Учебно помагало
 български за чужвенци, немски, журналистика
 Издадено
  7283
 Николина Бурнева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/