Очерци за Югоизточна Европа или За потребителското отношение към историографията. // (XX) Проглас, 2/2011, 166-169.


Бурнева, Николина (2011) Очерци за Югоизточна Европа или За потребителското отношение към историографията. // (XX) Проглас, 2/2011, 166-169. сп. „Проглас”, год. ХX, кн. 2/2011, с. 166-169.


 Рецензия за Geschichte (ge-)brauchen. Literatur und Geschichts-kultur im Staatssozialismus: Jugoslavien und Bulgarien. Hrsg. von Angela Richter und Barbara Beyer. Berlin: Frank&Timme, 2006, ISBN: 978 3 86596 042 9] –
  Рецензия
 историография, Югоизточна Европа, германски
 Издадено
  7191
 Николина Бурнева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/