Interkulturelle Spezifik (Deutsch-Bulgarisch) im Fachsprachenunterricht.


Бурнева, Николина (2011) Interkulturelle Spezifik (Deutsch-Bulgarisch) im Fachsprachenunterricht. BDV-Magazin, Dezember 2011, S. 33-38. ISSN 1310-6228


 Проект IDIAL4P като продължаващ на проект IDIAL за изготвяне на регионално специфични, бикултурно ориентирани учебни материали по чужди езици отчита характерните за даден културно-политически контекст реалии, за да подкрепи адекватния и ефективен обмен на информация между специалисти от различни професионални области.
  Статия
 чуждоезиково обучение, специализиран език, транснационалност
 Издадено
  7190
 Николина Бурнева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/