Стратегическите концепции на Спарта и Атина във войните през V в. пр. Хр.


Жеков, Живко (2011) Стратегическите концепции на Спарта и Атина във войните през V в. пр. Хр. Сборник от Международна конференция в памет на проф. дин Йордан Андреев „България, земя на блажени…” „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“ Велико Търново, 29–31 октомври 2009 г. Ред. И. Лазаров. Велико Търново: ИВИС, 2011, т. ІV, с. 61–71. ISBN 978-954-524-776-7


 
  Статия
 стратегия на изтощението, стратегия на ежегодните летни походи, стратегия на унищожението, Атина, Спарта.
 Издадено
  6323
 Живко Жеков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/