Лексикографската и книжовно-езиковата дейност на Братя Данчови


Буров, Стоян (2013) Лексикографската и книжовно-езиковата дейност на Братя Данчови Научни изследвания в чест на доц. д-р Иванка Попова-Велева. Велико Търново: Издателство "ИВИС". 2013, стр. 98-123. ISBN 978-954-2968-50-4


 Научни изследвания в чест на доц. д-р Иванка Попова-Велева. Велико Търново: Издателство "ИВИС".
  Студия
 
 Издадено
  5805
 Стоян Буров

1. К. Колева-Иванова. Българският пуризъм от Освобождението до Втората световна война (1878–1939). Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2019, стр. 242.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/