Учебна програма по дисциплината морфология на съвременния български книжовен език.


Буров, Стоян (1999) Учебна програма по дисциплината морфология на съвременния български книжовен език. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”


 За специалност българска филология, образователно-квалификационна степен бакалавър.
  Учебник / Учебно помагало
 -
 
  578
 Стоян Буров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/