Алексиева, Милена. Изследване ефективността от прилагане нова методика при усвояването на техническия елемент „дрибъл” в началното обучение по минибаскетбол. сп. Спорт и наука, бр. 5 от научна конференция “Оптимизиране на педагогическия процес по баскетбол, волейбол, хандбал”, НСА, 1 юни 2007,София, с. 205-211 ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276


Алексиева, Милена (2007) Алексиева, Милена. Изследване ефективността от прилагане нова методика при усвояването на техническия елемент „дрибъл” в началното обучение по минибаскетбол. сп. Спорт и наука, бр. 5 от научна конференция “Оптимизиране на педагогическия процес по баскетбол, волейбол, хандбал”, НСА, 1 юни 2007,София, с. 205-211 ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276 сп. Спорт и наука, бр. 5 от научна конференция “Оптимизиране на педагогическия процес по баскетбол, волейбол, хандбал”, НСА, 1 юни 2007,София, с. 205-211 ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276


 Техниката е основен елемент от съдържанието на баскетболната игра. Тя е съвкупност от прости и сложни последователно свързани движения, изпълнявани с топка и без топка в нападение и защита. Владеенето на топката – в частност воденето (дрибъл) на топката, се прилага в различни ситуации в баскетболната игра. Чрез него единствено баскетболистът може да се придвижва по игрището с различна скорост с топката. Целта на настоящото изследване е да се установи ефективността на прилагана нова методика за
  Доклад
 МИНИБАСКЕТБОЛ, ДРИБЪЛ МЕЖДУ СТОЙКИ, ВАРИАЦИОНЕН АНАЛИЗ


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  5594
 Милена Алексиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/