Правописните речници на Стоян Романски


Буров, Стоян (2011) Правописните речници на Стоян Романски Ст. Буров (отг. ред.). Проф. д-р Върбан Вътов. 70 години. Юбилеен сборник. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, стр. 33-64. ISBN 978-954-524-810-8


 
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  5478
 Стоян Буров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/