Концепция за съвременно обучение по математика на студенти-бъдещи начални учители.


Върбанова, Маргарита (2010) Концепция за съвременно обучение по математика на студенти-бъдещи начални учители. В: Сборник доклади на международна конференция „Синергетика и рефлексия в обучението по математика”,


 В разработката се предлагат идеи за съвременно обучение по математика на студенти - бъдещи начални учители.
  Доклад
 образование, съвременна математика


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  5344
 Маргарита Върбанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/