С един поглед математиката в 1.- 4. клас. София: издателство PONS, 2010, 6 с. ISBN 978-954-344-139-6


Върбанова, Маргарита (2010) С един поглед математиката в 1.- 4. клас. София: издателство PONS, 2010, 6 с. ISBN 978-954-344-139-6 София, издателство PONS, 6 с. ISBN 978-954-344-139-6


 В учебния картон се предлагат основните математически знания, които се изучават в началните класове. Картонът е изработен по аналогия на справочниците с формули за учениците от 5. -12. клас, но е по-синтезиран.
  Учебник / Учебно помагало
 число, бройна система, аритметично действие, равенство


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  5343
 Маргарита Върбанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/