Успех на изпита след 4. клас. Математика. София: Издателство PONS, 2009, 120 с. ISBN 978-954-344-104-4


Върбанова, Маргарита (2009) Успех на изпита след 4. клас. Математика. София: Издателство PONS, 2009, 120 с. ISBN 978-954-344-104-4 София: Издателство PONS, 2009, 120 с. ISBN 978-954-344-104-4


 Сборникът съдържа 17 теста по математика, предназначени за външно оценяване по математика на ученици от 4. клас. Задачите са съобразени с учебните програми по математика и с ДС.
  Учебник / Учебно помагало
 математика, тест, външно оценяване


Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  5342
 Маргарита Върбанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/