Кретиен дьо Троа ПЕРЕСЕВАЛ или РАЗКАЗ ЗА ГРААЛА Превод от старофренски Паисий Христов


Христов, Паисий (2010) Кретиен дьо Троа ПЕРЕСЕВАЛ или РАЗКАЗ ЗА ГРААЛА Превод от старофренски Паисий Христов Университетско издателство "Св. Климент Охридски"


 От малко семе – малко жито. Щом искаш лято плодовито, в богата почва засади и много плод ще ти роди. Когато бедна е земята, изсъхват в нея семената. Сей само в угар, от която ще бъдеш награден богато. Тъй прави днес и Кретиен – роман започва, посветен на мъж, по доблест несравним, какъвто не познава Рим –
  Книга
 Френско-българска библиотека


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  5059
 Паисий Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/