Приложение на метода сканираща област при неограничено монтажно поле


Николов, Николай (1991) Приложение на метода сканираща област при неограничено монтажно поле Сп. "Електротехника и електроника", бр. 5-6, с. 13-14


 
  
 сканиране, оптимизация
 
  5001
 Николай Николов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/