Френски пословици (190 стр.) в съавторство с проф. Б. Николов, проф. П. Гълъбов, Киркор Папазян и др.; под редакцията на проф. Б. Николов.


Христов, Паисий (1967) Френски пословици (190 стр.) в съавторство с проф. Б. Николов, проф. П. Гълъбов, Киркор Папазян и др.; под редакцията на проф. Б. Николов. Издателство "Наука и изкуство", София


 Речникът съдържа около 1000 френски пословици и техните български съответки според лексикографски източници
  
 -
 
  360
 Паисий Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/