Основни характеристики на прехода от собствени към нарицателни имена във френския език


Драгнев, Владимир (1991) Основни характеристики на прехода от собствени към нарицателни имена във френския език Чуждоезиково обучение, кн. 1, 1991 г.


 На базата на различни примери са анализирани основни характеристики при прехода от собствени към нарицателни имена във френския език.
  
 собствени, нарицателни, имена, френски
 
  3414
 Владимир Драгнев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/