Жаргонът, без който (не) можем


Драгнев, Владимир (1991) Жаргонът, без който (не) можем Съпоставително езикознание, кн. 3, 1991 г.


 Рецензия В съавторство с Димитър Банков
  
 жаргон, сленг
 
  3413
 Владимир Драгнев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/