Семантика на глаголните представки, обозначаващи началната фаза на глаголното действие в съвременния български език


Димитрова, Марийка (1991) Семантика на глаголните представки, обозначаващи началната фаза на глаголното действие в съвременния български език Български език, кн. 2, София, с. 132-139


 -
  Статия
 семантика, представки, глагол, начална фаза, български
 Издадено
  3245
 Марийка Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/