Забележително научно творчество, посветено на лингвистиката. Руселина Ницолова на 80 години.


Буров, Стоян (2021) Забележително научно творчество, посветено на лингвистиката. Руселина Ницолова на 80 години. Български език, Приложение / Bulgarian Language, Supplement, 68 (2021), 295-299. Print ISSN: 0005-4283, Online ISSN: 2603-3372.


 
  Статия
 
 Издадено
  31155
 Стоян Буров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/