Когнитивният фактор за граматическите изменения


Буров, Стоян (2021) Когнитивният фактор за граматическите изменения Български език, Приложение / Bulgarian Language, Supplement, 68 (2021), 30-49. Print ISSN: 0005-4283, Online ISSN: 2603-3372.


 
  Студия
 
 Издадено
  31154
 Стоян Буров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/