За Manova, Dariya. „Sterbende Kohle“ und „flüssiges Gold“. Rohstoffnarrative der Zwischenkriegszeit. Göttingen: Wallstein Verlag, 2021, 354 S. ISBN: 978-3-8353-3920-0


Бурнева, Николина (2021) За Manova, Dariya. „Sterbende Kohle“ und „flüssiges Gold“. Rohstoffnarrative der Zwischenkriegszeit. Göttingen: Wallstein Verlag, 2021, 354 S. ISBN: 978-3-8353-3920-0 сп. Проглас, (30) 1/2021, 125-129. ISSN 0861-7902


 Дискурсивно изследване за култа към "течното злато" в индустриалното общесво.
  Рецензия
 въглища, нефт, технологии, политики, публицистични и литературни текстове
 Издадено
  30983
 Николина Бурнева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/