За Manova, Dariya. „Sterbende Kohle“ und „flüssiges Gold“. Rohstoffnarrative der Zwischenkriegszeit. Göttingen: Wallstein Verlag, 2021, 354 S. ISBN: 978-3-8353-3920-0


Бурнева, Николина (0) За Manova, Dariya. „Sterbende Kohle“ und „flüssiges Gold“. Rohstoffnarrative der Zwischenkriegszeit. Göttingen: Wallstein Verlag, 2021, 354 S. ISBN: 978-3-8353-3920-0


 
  
 социологично изследване за дискурса "течно злато" в индустриалната епоха.
 
  30982
 Николина Бурнева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/