Interview mit Prof. Dr. Nikolina Burneva


Бурнева, Николина (2020) Interview mit Prof. Dr. Nikolina Burneva Studia philologica universitatis velikotarnovensis, vol. 39/3 2020, 19-30. University press 2st. Cyril and St. Methodius“, Veliko Tarnovo. ISSN: 2534-9236


 Интервю с юбилярката за професионалния й опит през четири десетилетия във ВТУ.
  Статия
 (мал-)шансове във висшето образование
 Издадено
  30981
 Николина Бурнева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/