In Memoriam. Михаил Виденов (1940–2021)


Буров, Стоян (2021) In Memoriam. Михаил Виденов (1940–2021) Съпоставително езикознание, 2021, № 1, стр. 105–107.


 
  Статия
 
 Издадено
  30553
 Стоян Буров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/