От наследството на Българското книжовно дружество до съвременната българска лингвистика. Очерци и бележки по история на българското езикознание


Буров, Стоян (2021) От наследството на Българското книжовно дружество до съвременната българска лингвистика. Очерци и бележки по история на българското езикознание В. Търново: Издателство ИВИС, 2021. 445 стр. ISBN 978-619-205-168-6


 
  Монография
 
 Издадено
  30537
 Стоян Буров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/