Der Uebersetzer laesst grueßen. Ueberlegungen zu einem bewaehrten und doch umstrittenen Uebersetzungsverfahren


Иванова, Людмила (2020) Der Uebersetzer laesst grueßen. Ueberlegungen zu einem bewaehrten und doch umstrittenen Uebersetzungsverfahren Studia philologica universitatis velikotarnovensis, Vol.39/3, ed. Майя Разбойникова-Фратева et. al. УИ "Св. св. Кирил и Методий", с. 251-262 ISSN 2534-918X (print) ISSN2534-9236 (online)


 Публикацията се фокусира върху дискусията за бележките под линия, направени от преводача, с които се елиминира невидимостта на превелия текста и с които се облекчава пътят на читателя до текста. На фона за спора по правото на подобна намеса в художествения текст тук се обръща внимание на относителната им самостойност и възможността за своеобразна "допълнителна стойност" за читателя, който чрез тях се окуражава към по-широка интерпретация.
  Статия
 бележки на преводача, трансфер, (не)видимост на преводача
 Издадено
  30363
 Людмила Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/