Георги Раковски и Васил Левски – водачите на българската национална революция.– Сб. Георги Стойков Раковски – 200 години безсмъртие. София, Военна академия "Г. С. Раковски", 2021


Павлов, Пламен (2021) Георги Раковски и Васил Левски – водачите на българската национална революция.– Сб. Георги Стойков Раковски – 200 години безсмъртие. София, Военна академия "Г. С. Раковски", 2021 София


 
  Статия
 
 Под печат
  30262
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/