ВЛИЯНИЕ НА ДИГИТАЛНАТА СРЕДА ВЪРХУ ЕМОЦИИТЕ НА ЛИЧНОСТТА В РАННА ЗРЯЛОСТ


Чавдарова, Велислава (2021) ВЛИЯНИЕ НА ДИГИТАЛНАТА СРЕДА ВЪРХУ ЕМОЦИИТЕ НА ЛИЧНОСТТА В РАННА ЗРЯЛОСТ Коллективная монография «ПРОЦЕССЫ ТРУДА, ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ», ТвГУ, Русия


 
  Част от книга / Глава от книга
 
 Под печат
  30253
 Велислава Чавдарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/