СОЦИАЛНОТО УНАСЛЕДЯВАНЕ В ПОЛЕТО НА ДЕТСКАТА ПСИХОЛОГИЯ


Георгиева, Златинка (2021) СОЦИАЛНОТО УНАСЛЕДЯВАНЕ В ПОЛЕТО НА ДЕТСКАТА ПСИХОЛОГИЯ Издателство "ПИК", Велико Търново, ISBN 978-954-736-260-4, стр. 395


 
  Монография
 
 Издадено
  30249
 Златинка Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/