Опит в жанровата генеалогия. Повествованията на Любен Каравелов. – Сп. Литературна мисъл, 2021, кн.1, с. 84 – 122. ISSN (print) 0324-0495; ISSN (online) 1314-9237.


Русева, Виолета (2021) Опит в жанровата генеалогия. Повествованията на Любен Каравелов. – Сп. Литературна мисъл, 2021, кн.1, с. 84 – 122. ISSN (print) 0324-0495; ISSN (online) 1314-9237.


 
  Студия
 
 Издадено
  30242
 Виолета Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/