Бай Ганьо Българина.Опит върху българската народопсихология и българската модерност. Книга втора.


Василева, Калина (2021) Бай Ганьо Българина.Опит върху българската народопсихология и българската модерност. Книга втора. Велико Търново: ИК Фабер, 2021, ISBN: 978-619-00-1280-1


 
  Монография
 Бай Ганьо, Алеко Константинов, модерност, народопсихология,
 Издадено
  30237
 Калина Василева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/