Религия - Християнство-Православие. Учебник за седми клас Издател: БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ. София, 2021, ISBN 978-619-91522-6-3


Стоядинов, Мариян (2021) Религия - Християнство-Православие. Учебник за седми клас Издател: БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ. София, 2021, ISBN 978-619-91522-6-3


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  30224
 Мариян Стоядинов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/