ЛАГЕРНАТА ТЕМА В СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ПРОЗА; INNY SWIAT w LITERATURZE NARODOW KONTEKSTY, ZYCIORYSY, INTERPRETACJE; Instytut Literatury Krakow, 247-261; ISBN 978-83-66359-38-3; https://www.academia.edu/45542265/%D0%9B%D0%90%D0%93%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%90_%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%90_%D0%92_%D0%A1%D0%AA%D0%92%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%90_%D0%91%D0%AA%D0%9B%D0%93%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%90_%D0%A5%D0%A3%D0%94%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%90_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%90


Донев, Владимир (2021) ЛАГЕРНАТА ТЕМА В СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ПРОЗА; INNY SWIAT w LITERATURZE NARODOW KONTEKSTY, ZYCIORYSY, INTERPRETACJE; Instytut Literatury Krakow, 247-261; ISBN 978-83-66359-38-3; https://www.academia.edu/45542265/%D0%9B%D0%90%D0%93%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%90_%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%90_%D0%92_%D0%A1%D0%AA%D0%92%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%90_%D0%91%D0%AA%D0%9B%D0%93%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%90_%D0%A5%D0%A3%D0%94%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%90_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%90


 
  Статия
 
 Издадено
  30218
 Владимир Донев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/