Невидимото отвъд видимото за политиката и психологията на българите


Йонкова, Красимира (2021) Невидимото отвъд видимото за политиката и психологията на българите В: Добрев, Д., Манолов, М. Политическата психология в полето на българските етнопсихологически особености. Пловдив: Издателство Манол Николов Манолов, 2021, c. 8-15. ISBN 978-619-91664-3-7; COBISS.BG-ID 44956680


 
  Рецензия
 политика, политическа психология, етнопсихология, национален характер,
 Издадено
  30216
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/