Ново изследване за средновековната боруйска "Мала Света гора" и миналото на Стара Загора.– Иван Танев, Мариана Минкова. Берое/Боруй и боруйската "Мала Света гора". В. Търново – Стара Загора, 2021.


Павлов, Пламен (2021) Ново изследване за средновековната боруйска "Мала Света гора" и миналото на Стара Загора.– Иван Танев, Мариана Минкова. Берое/Боруй и боруйската "Мала Света гора". В. Търново – Стара Загора, 2021. В. Търново - Ст. Загора


 
  Отзив
 
 Под печат
  30215
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/