Българският въпрос в Южна /Егейска/ Македония в светлината на най-нови данни.– Румен Иванов. Българите в Егейска Македония. Плевен, "Еделвайс", 2021.


Павлов, Пламен (2021) Българският въпрос в Южна /Егейска/ Македония в светлината на най-нови данни.– Румен Иванов. Българите в Егейска Македония. Плевен, "Еделвайс", 2021. Плевен


 
  Отзив
 
 Под печат
  30214
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/