Ислямът и българите - ранни контакти и характерни случаи на промяна на вярата (до средата на XV в.).– Българският ислям (съставител Г. Кулов). Кърджали, 2021.


Павлов, Пламен (2021) Ислямът и българите - ранни контакти и характерни случаи на промяна на вярата (до средата на XV в.).– Българският ислям (съставител Г. Кулов). Кърджали, 2021. Кърджали


 
  Статия
 
 Под печат
  30213
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/