Характерни особености на защитена местност „Калината“, община Несебър.


Петров, Галин (2021) Характерни особености на защитена местност „Калината“, община Несебър. Сборник от XV научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“, 2 ноември 2020 г., гр. Велико Търново (под печат).


 
  Доклад
 
 Под печат
  30207
 Галин Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/